Radionica Poduzetničke priče

pod priceEduciranje o poduzetništvu raste diljem svijeta, a sve kako bi se potakla mobilnost, povećala konkurentnost, produktivnost i zapošljavanje. Iz navedenog razloga organizira i provodi se radionica Poduzetničke priče prilagođena ciljnoj skupini projekta „Aktivni u zajednici“ – dugotrajno nezaposlenim osobama.

Poduzetničke priče je radionica koja će se realizirati tijekom jeseni u sklopu projekta „Aktivni u zajednici“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, a u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali. Uključuje 8 tema/programa kojima će se ostvariti uvjeti za afirmaciju polaznika u svijet poduzetništva. Interaktivno djelovanje između trenera i polaznika te uspješnih poduzetnika (4 gosta) u području poduzetništva kao što je razmjenjivanje poslovnih ideja, iskustava i pitanja, informiranja o koracima, uvjetima, postupcima, procesima pokretanja poslovanja, stvaranja poslovnih ideja, odnosno mogućnostima samozapošljavanja, otvaranja vlastitog poduzeća ili obrta, vođenja poslovanja i dr.

Na radionici će sudjelovati/predavati četiri trenera i četiri uspješna poduzetnika. Radionica je koncipirana na način kojim na početku uvodi polaznike u osnovne pojmove poduzetništva, definira pojam poduzetnika te čimbenike koji su potrebni za uspješan poslovni pothvat. Kroz program ih upoznaje s društveno odgovornim poduzetništvom, razvoju poslovnih ideja, procesu, postupcima pokretanja vlastitog posla/samozapošljavanju, administraciji, financijama, brendiranju i pozicioniranju proizvoda na tržište, te omogućuje interaktivno djelovanje, izmjenjivanje pitanja i odgovora/iskustava/prijedloga/ideja između 4 uspješna poduzetnika i polaznika.

TEORETSKI DIO: Uvod u poduzetništvo, Razmjena poslovnih ideja i iskustava, Istraživanje tržišta, Pokrenite svoj posao, Brendiranje i pozicioniranje proizvoda na tržištu, EU fondovi – mogućnosti za poduzetnike, Upravljanje troškovima i kadrovima.

PRAKTIČNI DIO: Mentoriranje – primjeri iz prakse s poduzetnicima.

Cilj radionice je približiti pojam poduzetnika i poduzetništva polaznicima/ciljnoj skupini, prenijeti iskustva uspješnih poduzetnika i prezentirati dobre ideje, unaprijedit poduzetničke kompetencije, znanja i vještina te pružiti uvid u poduzetničku praksu. Polaznici radionice Poduzetničke priče steći će znanje i vještine, te prikupiti informacije i iskustva za pokretanje vlastitoga posla te uvid u širu sliku poduzetničkoga života vođeni programom radionice Poduzetničke priče.

Praktična radionica

radionice2U Okviru projekta "Aktivni u zajednici" u sljedećem periodu održati će se dvije nove radionice, Naime, projekt obuhvaća provedbu 4 edukativne radionice od kojih su dvije realizirane tijekom proljeća i ljeta, dok su dvije planirane za jesen 2022. godine.

Prva od spomenutih radionica je Praktična radionica koja će trajati 350 sati, a namijenjena je pripadnicima ciljne skupine projekta odnosno dugotrajno nezaposlenim osobama. Broj polaznika radionice je 30 dugotrajno nezaposlenih osoba. Program radionice obuhvaća 9 vrlo bitnih cjelina/tema, a to su:

Teoretski dio: “Osnaživanje za tržište rada”, „Vještine aktivnog traženja posla“, „Razvoj vještina izrade životopisa i zamolbe“, „Osnove komunikacijskih vještina“, “Prezentacijske vještine”, „Simulacija intervjua za posao“, „Pisana poslovna komunikacija“, „Razgovor sa polaznicima, pitanja i odgovori“.

Praktični dio: „Mentoriranje“.

Praktična radionicu u sklopu projekta „Aktivni u zajednici“ provodi se s ciljem osnaživanja za tržište rada odnosno motiviranja 30 pripadnika ciljane skupine/dugotrajno nezaposlenih osoba na uključivanje u društvenu zajednicu, te stjecanja znanja i vještina za kojima postoji stvarna potreba na lokalnom tržištu, a kako bi se istima omogućila integracija na tržište rada bilo kroz zaposlenje ili samozaposlenje.

Cilj projekta i Praktične radionice je omogućiti dugotrajno nezaposlenim osobama stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija. Kako bi se predmetno ostvarilo, radionica će obuhvatiti motivacijske treninge osnaživanja dugotrajno nezaposlenih osoba za uključivanje u društvo/društvenu zajednicu. Kroz stjecanje novih znanja i vještina podići im samopouzdanje i motivaciju za aktivni pristup tržištu rada.

U najavi nove radionice projekta „Aktivni u zajednici“

r3U sklopu projekta „Aktivni u zajednici“ na području općine Dubravica u tijeku su besplatne edukativne radionice informatičke pismenosti i engleskog jezika. Početak radionica Poduzetničke priče kao i Praktične radionice planiran je u mjesecu rujnu i listopadu.

Radionica Poduzetničke priče tematski obuhvaća interaktivno razmjenjivanje poslovnih ideja između 4 trenera, uspješna poduzetnika, i pripadnika ciljne skupine, te teme koje se dotiču osnivanja obrta i trgovačkog društva te njihove razlike, poslovanje u RH, priprema poslovnog pothvata, najčešće greške poduzetnika početnika, koraci u izradi poslovnog plana, plan ulaganja, plan prihoda, kalkulacija troškova, financijski pokazatelji i sl.

Praktična radionica usmjerena je primjeni stečenih znanja i uspješnom traženju posla kroz istraživanje tržišta rada, izrade životopisa i zamolbe, istraživanje različitih platformi za zapošljavanje, simuliranje intervjua za posao i sl.

Radionice su usmjerene dugotrajno nezaposlenim osobama s ciljem unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija radi brže i lakše prilagodbe promjenama i zahtjevima tržišta rada.

Za sudjelovanje na besplatnim radionicama prijaviti se na telefon Općine Dubravica 01 3399 360.

Radionice provodi Općina Dubravica u sklopu projekta „Aktivni u zajednici“ UP.02.1.1.12.0041

Na pola puta

r2Projekt „Aktivni u zajednici“ obuhvaća provedbu 4 edukativne radionice od kojih su dvije realizirane tijekom proljeća i ljeta, a dvije se paniraju za jesen. Riječ je o radionicama engleskog jezika, informatičke pismenosti, praktičnoj radionici i radionici Poduzetničke priče.

Program radionica ima svrhu osposobljavanja pripadnika ciljne skupine/dugotrajno nezaposlenih osoba te razvoja vještina i kompetencija s ciljem konkuriranja na tržištu rada i lakšeg pronalaženja posla ili samozapošljavanja.
Što se radionicama želi postići?

• Osnažiti pripadnike ciljne skupine i razviti njihovo povjerenje u vlastite sposobnosti
• Uključiti pripadnike ciljne skupine u cjeloživotno učenje
• Motivirati iste ukazivanjem na njihove sposobnosti i potencijale
• Razviti meke i/ili transverzalne vještine
• Ojačati samopouzdanje i samopoštovanje pripadnika ciljne skupine
• Omogućiti brzu prilagodbu promjenama i zahtjevima tržišta rada
• Unaprijediti znanja i kompetencije polaznika na tržištu rada
• Unaprijediti konkurentnost i zapošljivost pripadnika ciljne skupine

Sve dugotrajno nezaposlene osobe koje žele sudjelovati u projektu te besplatno pohađati edukativne radionice mogu se prijaviti na broj telefona Općine Dubravica 01 3399 360.

Radionice provodi Općina Dubravica u sklopu projekta „Aktivni u zajednici“ UP.02.1.1.12.0041

Zašto učiti strani jezik?!

r4Prednosti učenja stranog jezika u bilo kojoj životnoj dobi brojne su: povećanje veličine mozga, poboljšanje pamćenja, borba protiv demencije, jačanje pažnje i mnoge, mnoge druge.


1. Učenje stranog jezika utječe na rast mozga

Prema novijim istraživanjima koje su proveli švedski znanstvenici, učenje stranih jezika doslovno utječe na rast mozga. Do tog su zaključka došli mjereći mozgove grupe studenata Prevoditeljske akademije prije i poslije intenzivnog, svakodnevnog osmosatnog učenja njima dotad potpuno nepoznatih jezika – arapskog, ruskog, kineskog.

S druge strane, proučavali su i skupinu studenata medicine koji su istim tempom i intenzitetom učili druge sadržaje, nevezane uz učenje stranih jezika.

Prije i poslije eksperimenta izvršili su na studentima magnetne rezonance i došli do fascinantnog otkrića: struktura mozga studenata medicine ostala je nepromijenjena, dok su se određeni dijelovi mozga studenata stranih jezika doslovno povećali! Povećali su se hipokampus i određena područja moždanog korteksa i to proporcionalno s ostvarenim rezultatima i količinom uloženog truda. (Johan Mårtensson i dr. 2012.)