Besplatne edukativne radionice engleskog jezika

r1Kroz besplatnu edukativnu radionicu engleskog jezika, koncipiranu u 140 sati tijekom 3 mjeseca, 15 dugotrajno nezaposlenih osoba steći će znanja engleskog jezika, razine A2. Radionica se održava na području općine Dubravica, a za istu su osigurani svi materijali i oprema potrebni polaznicima kao što su 10 prijenosnih računala s instaliranim operativnim sustavom, pristup internetu, te školski pribor.

Polaznici će završetkom radionica steći sljedeće kompetencije na razini A2 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike:

Slušanje - Polaznici mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne informacije o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.

Čitanje - Polaznici mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.

Govorna interakcija - Polaznici mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim i jednostavnim razgovorima.

Govorna produkcija - Polaznici mogu koristiti niz fraza i rečenice da bi jednostavnim jezikom opisali svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.

Pisanje - Polaznici mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo npr. pismo zahvale.

Za sudjelovanje na besplatnim radionicama prijaviti se na telefon Općine Dubravica 01 3399 360.

Radionice provodi Općina Dubravica u sklopu projekta „Aktivni u zajednici“ UP.02.1.1.12.0041

Radionice informatičke pismenosti

radionice informaticke pismenostiZnamo kako su danas osnovna informatička znanja nužna za obavljanje niza aktivnosti, ali dok se većina mlađe generacije koriste blagodatima digitalnog doba u gotovo svemu što rade, mnoge je osobe informatika u formalnom obrazovanju zaobišla. Ipak, među njima postoje i oni koji se ne mire s takvim stanjem stvari. Skupina od 15 polaznika tako sudjeluje u seriji informatičkih radionica u okviru provedbe projekta "AKTIVNI U ZAJEDNICI".

Cilj projekta „AKTIVNI U ZAJEDNICI“ je jačanje socijalne uključenosti i povećanje zapošljivosti djece i mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. Korist koju će ciljna skupina ostvariti kroz projekt su vještine, znanja, sposobnosti, motiviranost za uspješnu integraciju na tržište rada, (samo)zapošljavanje, aktivno uključivanje i djelovanje u društvenoj zajednici s osjećajem osobnog dostojanstva.

Radi se o hvalevrijednom projektu koji ciljnoj skupini dugotrajno nezaposlenim osobama, kroz spomenute radionice, omogućuje besplatan susret s novim tehnologijama i olakšava im prilagodbu novim oblicima komunikacije. Tako polaznici stječu osnovna znanja o radu na računalu: izrada, preimenovanje i brisanje mapa, rad u programskom paketu ms office, pretraživanje i korištenje interneta te slanje e­mailova.

„Aktivni u zajednici“ - potpisan ugovor za novo kombi vozilo

kombi

U Dubravicu stiže kombi vozilo FORD za potrebe projekta „Aktivni u zajednici“. Načelnik Marin Štritof kaže: „Potpisan je ugovor s dobavljačem o isporuci kombi vozila FORD, a čija se nabavka financira iz Europskog socijalnog fonda kroz operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“.
 
Ukupna cijena vozila je 256.649,33 kune, a koje će biti korišteno za provođenje projekta. Nakon što projekt završi, ovo će vozilo pripasti Općini Dubravica.

„Činjenica je da su osigurana sredstva za projekt „Aktivni u zajednici“ u iznosu od 1.057.031,24 kn, a od toga je 85% osigurala EU iz Europskog socijalnog fonda“, a 15 Republika Hrvatska iz državnog proračuna“ kazao nam je načelnik Marin Štritof.

 

 

 

 

Provedba radionica i nabava opreme

2U okviru provedbe projekta "Aktivni u zajednici" nabavljena je informatička oprema (prijenosna računala s potrebnim softverom). Uz informatičku opremu nabavljen je i potreban pribor (bilježnice, blokovi, drvene olovke, kemijske olovke i slično) za potrebe održavanja edukativnih radionica

Sukladno dinamici provedbe navedenog projekta trenutno se provode edukativne radionice informatičke pismenosti i stranog jezika, a radionice provodi Pučko otvoreno učilište Zagreb. Tijekom proteklog vremena na radionici informatičke pismenosti obrađena je nastavna cjelina iz Osnova Računala. Na do sada održanim radionicama engleskog jezika obrađene su nastavne cjeline Prepričavanje aktivnosti i događaja, Opisi ljudi, predmeta i slikovnih prikaza, Hrana, piće i obroci, Horoskop, te nastavna cjelina Važne povijesne ličnosti i izumi. Radionice pohađa 15 pripadnika ciljne skupine.

Kroz navedene edukacije i radionice ciljne skupine steći će znanja i vještine koje će im u budućnosti olakšati potragu za zaposlenjem, te povećati njihovu socijalnu uključenost u zajednicu.

U Dubravici pokrenut još jedan projekt financiran europskim sredstvima

1
Općina Dubravica pokrenula je još jedan projekt financiran sredstvima iz EU fondova. Ovog puta radi se o projektu „Aktivni u zajednici“ koji je predstavljen u prostorijama Općine Dubravica, a provodit će se do sredine veljače 2023. Projekt je usmjeren jačanju socijalne uključenosti i povećanju zapošljivosti djece i mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

-Ovim projektom osiguravamo materijalne i druge pogodnosti našim mještanima, ali i udrugama. Uključit ćemo mlade i starije mještane, osigurati im razne edukacije, razvoj vještina i znanja i tako im poboljšati standard i kvalitetu življenja- rekao je načelnik Općine Dubravica Marin Štritof.

2

Projekt je koncipiran u tri elementa i obuhvaća provedbu četiri edukativne radionice, nabavu informatičke opreme i kombi vozila te promidžbu i vidljivost projekta. Kombi vozilo već je nabavljeno i koristit će se za prijevoz sudionika edukacija, a nakon završetka projekta vozilo će ostati na korištenje Općini Dubravica i njenim udrugama. I ovaj projekt provodi se uz partnera na projektu – Udrugu vinogradara i podrumara općine Dubravica.

3

Općina Dubravica već dugi niz godina samostalno ili u suradnji s drugim udrugama provodi projekte koji su vezani za poboljšanje standarda stanovnika, uvjeta življenja. Spomenutim projektom se nastavlja smjer dosadašnjeg djelovanja prijavitelja i partnera u području socijalnog i društvenog djelovanja te se otvara novi okvir koji je održiv i koji će se razvijati i nakon provedbe navedenog projekta kroz niz mjera poput osiguravanja podrške dugotrajno nezaposlenim mladima i starijim osobama za sudjelovanje u edukativnim programima za stjecanje dodatnih kompetencija i/ili prekvalifikaciju. Autor: Dražen Mufić / Izvor: www.01portal.hr