Održivost

AKTIVNI U ZAJEDNICI DUBRAVICA logo PNG

 

Općina Dubravica već dugi niz godina samostalno ili u suradnji s drugim institucijama /udrugama provodi projekte koji su vezani za poboljšanje standarda stanovnika, uvjeta življenja. Provedbom projekta Aktivni u zajednici educirat će se 15 dugotrajno nezaposlenih mladih osoba dobi od 15-29 godina i 15 dugotrajno nezaposlenih osoba iznad 54 godine starosti s područja Općine Dubravica.

Provedbom tematskih radionica, te edukacijom i motivacijom ranjivih dobnih skupina doprinjet će se njihovom socijalnom uključivanju, poticanju povećanja zapošljivosti ranjivih skupina, kroz navedene edukacije i radionice ciljne skupine steći će znanja i vještine koje će im budućnosti olakšati potragu za zaposlenjem, povećati njihovu socijalnu uključenost u zajednicu.

Projektom se nastavlja smjer dosadašnjeg djelovanja prijavitelja i partnera u području socijalnog/društvenog djelovanja te se otvara novi okvir koji je održiv i koji će se razvijati i nakon provedbe navedenog projekta kroz niz mjera poput osiguravanja financijske podrške dugotrajno nezaposlenim mladima i starijima od 54 godine za sudjelovanje u edukativnim programima za stjecanje dodatnih kompetencija i/ili prekvalifikaciju. Jedan od pozitvnih outputa koji proizlazi
provedbom projekta je povećanje razine umreženosti s organizacijama civilnog društva s ciljem provedbe i obogaćivanja obrazovnih, edukativnih potencijala u lokalnoj zajednici.

Sva oprema koja će biti nabavljena u okviru projekta Aktivni u zajednici (kombi, informatička oprema stolna računala/laptopi i sl.) bit će dobar zalog za provedbu budućih projekata, omogućit će se korištenje opreme za buduće projekte te će se učinci multiplicirati na nove.

Održivost projekta osigurat će se i kroz kvalitetnu suradnju prijavitelja Općine Dubravica i partnera Udruge vinogradara i podrumara općine Dubravica, na novim projektima. Članovi udruge steći će nova znanja i kompetencije za provođenje i apliciranje projektata na nove EU natječaje, također financijska održivost postići će se kroz unapređenje programskog sadržaja udruge kojim će se omogućiti jačanje kapaciteta provođenjem novih i razvojem inovativnih programa, te implementaciju istih u daljnjem radu udruge. Udruga vinara i podrumara Općine Dubravica osnažiti će svoju ulogu na području Općine Dubravica.

Općina će nakon završetka projekta kroz mjeru sufinaciranja i osiguranja prostora potrebnog za održavanje radionica/edukacija te provođenje inovativnih socijalnih programa usmjerenih kako prema mladoj populaciji tako i prema starijoj populaciji doprinjeti boljitku cijele lokalne zajednice i njenih ranjivih skupina. Provedbom projekta Aktivni u zajednici ostvarit će se suradnja i uspostaviti novi kontakti s ustanovama, tvrtkama, obrtnicima, OPG-a na području UAZ te utvrditi potrebe istih za zapošljavanjem nove radne snage.

Zaposlenici Općine Dubravica koji će biti uključeni u upravljanje i provedbu projekta steći će nova iskustva i kompetencije koje će im biti od velike koristi u budućim projektima koji će se provoditi na području Općine Dubravica, te će svoje stečeno znanje implementirati u pripremi i provedbi novih projekata i mjera za njihovo ostvarenje.

Financijska održivost ogleda se i kroz povećanje konkurentnosti ciljanih skupina na tržištu rada i izgledima za njihovo zapošljavanje. Što će u konačnici dovesti do pozitivnih pomaka kako za nezaposlene, socijalno isključene pojedince tako i za lokalnu zajednicu u cjelini. Politička odnosno institucionalna održivost zagarantirana je osim pravnim statusom JLS i udruge i načelima djelovanja i područjem djelovanja. Sve aktivnosti udruge javne su, demokratske i neprofitne te su dio cjeline svake jedinice lokalne samouprave i obuhvaćene su predviđenim budžetom i proračunom.

Ovakav model pružanja potpore dugotrajno nezaposlenim ranjivim skupinama, poslužit će kao polazišna točka u planiranju budućih mjera u okviru strateških dokumenata na lokalnoj razini.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

vidljivost