Održana završna konferencija

U ponedjeljak, 13. veljače 2023. godine u Općini Dubravica održana je završna konferencija EU projekta "Aktivni u zajednici", kodnog broja UP.02.1.1.12.0041.

zav konfProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Ukupna vrijednost projekta, kao i bespovratnih sredstava, je 1.057.031,24 kune. Korisnik je Općina Dubravica, a razdoblje provedbe projekta traje je od 15.02.2021. do 15.02.2023. godine.

Projekt „AKTIVNI U ZAJEDNICI“ usmjeren je jačanju socijalne uključenosti i povećanju zapošljivosti djece i mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. Odgovara na problem dugotrajne nezaposlenosti na području Općine Dubravica.

Projekt je realiziran kroz 3 elementa i provodi se posljednjih 24 mjeseca. Provedene su 4 edukativne radionice, nabavljena je informatička oprema korištena na radionicama i kombi vozilo kojim su se polaznici prevozili na radionicu i sa radionice, te je isti promoviran sukladno EU smjernicama.

U okviru projekta realizirane su Radionica informatičke pismenosti, Radionica stranog jezika, Radionica – Poduzetničke priče, te Praktična radionica.

Radionica informatičke pismenosti, kroz 140 sati, ciljnoj skupini je omogućila stjecanje znanja i vještina u radu s wordom, excelom i to iz područja osnova informatike, obrade teksta, proračunskih tablica interneta i rada na mreži i sl.
Radionica stranog jezika pružila je znanje, također kroz 140 sati, engleskog jezika razine 2.

Kroz Praktičnu radionicu ciljna skupina osnažena je za tržište rada, ista je bila usmjerena razvoju vještina za aktivno traženje posla, izrade životopisa i zamolbe, komunikacijskih vještina, prezentacijskih i dr.

Radionica Poduzetničke priče kroz jednodnevni seminar uokvirila je sva stečena znanja ciljne skupine te iste usmjerila u proces samozapošljavanja kroz brojne informacije o poduzetničkim koracima i savjete uspješnih poduzetnika.
Ciljna skupina projekta, odnosno osobe koje su sudjelovale na edukativnim radionicama, je 30 dugotrajno nezaposlenih osoba. Doprinos projekta na ciljnu skupinu razvidan je kroz razvoj vještina, znanja, sposobnosti, motiviranosti za uspješnu integraciju na tržište rada, aktivno uključivanje i djelovanje u društvenoj zajednici s osjećajem osobnog dostojanstva.

Projekt provodi Općina Dubravica u partnerstvu s Udrugom vinogradara i podrumara općine Dubravica. Spomenuti projekt doprinio je i razvoju vještina Korisnika i Partnera u provedbi socijalno-društvenih projekata čime je omogućen uspješniji nastavak i primjena dobre prakse na području općine Dubravica.

Provedena radionica Poduzetničke priče

pod price1U okviru projekta "Aktivni u zajednici" provedena je još jedna radionica, Poduzetničke priče.

Realizacija predmetne radionice pridonijela je rješavanju problema dugotrajne nezaposlenosti na području općine Dubravica kroz stjecanje kompetencija, znanja i vještina potrebnih na tržištu rada i poticaj za socijalno uključivanje u društvenu zajednicu.

Radionica Poduzetničke priče obuhvaćala je:

1. Izrada priručnika

Svrha priručnika, Priručnik za radionicu, "Poduzetničke price" u okviru projekta "Aktivni u zajednici" je pružanje potpore, informacija i znanja polaznicima o poduzetništvu s ciljem jačanja konkurentskih vrijednosti i integracije na tržište rada.

Osim uvodnog dijela i informacija o projektu priručnik je usmjeren odnosno čine ga: definicije poduzetništva i poduzetnika, osnovne karakteristike poduzetnika, poduzetništvo u suvremenim tržišnim uvjetima, mitovi o poduzetništvu, smjernice za pokretanje vlastitog poduzeća, pravna osobnost, pravni oblici poduzeća u RH, javno trgovačko društvo j.t.d., komanditno društvo k.d., društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o., dioničko društvo d.d., obrt i vrste obrta, paušalni obrt, otkup postojećeg poduzeća, franšiza, prednosti i nedostaci trgovačkog društva i obrta, istraživanje tržišta - analiza tržišta, pojam, cilj i svrha istraživanja tržišta, proces istraživanja tržišta, istraživanja tržišta i marketinški informacijski sustav, sustav upravljanja informacijama u marketingu,brendiranje i pozicioniranje proizvoda na tržište, osnove brendiranja, kako se stvara brend, ključne komponente za uspješno građenje brend strategije, sto čini dobro brendiranje, faze razvoja brenda, proces brendiranja, značaj brendiranja za uspješnost poduzeća, pozicioniranje proizvoda na tržištu, digitalne tehnologije, EU fondovi - mogućnosti za poduzetnike, EU fondovi 2021. - 2027., malo i srednje poduzetništvo - kako aplicirati na natječaj za bespovratna sredstva, poljoprivrednici i poljoprivredna poduzeća.

Provedba praktične radionice

prak rad1Tijekom prosinca 2022. godine realizirana je provedba Praktične radionice u okviru projekta "Aktivni u zajednici". Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Sukladno navedenom provedena je radionica na sljedeću temu:

  • Razgovor polaznicima, pitanja i odgovori
    Radionica je omogućila razgovor o temama koje su se provodile, najviše vezano uz komunikaciju i asertivan pristup, ali i o nekim novima, posebno vezanim uz OPG-ove, kako proširiti djelatnost, nedoumice vezane uz pokretanje robinzonskog turizma, važnost društvenih mreža, pisanje životopisa na engleskom jeziku i slično.

 

 

 

Provedba aktivnosti mentoriranja

mentorTijekom siječnja i veljače ove godine, u okviru projekta "Aktivni u zajednici" za nezaposlene korisnike projekta provedene su aktivnosti mentoriranja.

Cilj mentoriranja je osnaživanje i motiviranje nezaposlenih korisnika za uključivanje u društvenu zajednicu odnosno tržište rada. Informiranje o pravima i mogućnostima u području zapošljavanja i samozapošljavanja sukladno potrebama i interesima korisnika.

Ukupno je kroz 40 sati mentoriranja razgovarano s petnaest korisnika. Svi korisnici primili su podršku kroz savjetodavni rad sa stručnjakom pri čemu je polaznicima omogućeno da kroz individualni pristup, potpuno otvoreno razgovaraju o svojoj problematici, iskustvima, ciljevima i eventualnim preprekama i/ili nedoumicama. Velik dio njih istaknuo je kako im je iznimno važno i drago da se netko interesira za njihovu situaciju, sluša ih i stoji na raspolaganju za daljnje informacije. Naime, savjetodavni rad je iznimno važan za nezaposlene osobe koje su već duži period zakinute za mogućnost svakodnevnog rada i stvaranja od kojeg mogu ostvariti dohodak i doprinijeti obiteljskom budžetu kao i svakodnevnog socijalnog kontakta. Činjenica je da rad osim ekonomske funkcije ima i psihosocijalnu koja se upravo kroz ovo mentorstvo pokazala izrazito značajnom.

Održana praktična radionica

prak radU Okviru projekta "Aktivni u zajednici" tijekom studenog 2022. godine provedena je praktična radionica. Naime, projekt obuhvaća provedbu 4 edukativne radionice od kojih su dvije realizirane tijekom proljeća i ljeta, dok su dvije planirane za jesen 2022. godine.

Radionice su imale za cilj osnažiti nezaposlene korisnike projekta kroz vježbanje i usvajanje određenih vještina i znanja potrebnih za traženje posla, odnosno za sudjelovanje u društvu i na tržištu rada. Riječ je o upoznavanju i vježbanju vještina koje su iznimno važne u radu te koje poslodavci sve više traže obzirom na suvremene zahtjeve tržišta. Istovremeno korisnicima je omogućen rad na sebi, jačanje samosvijesti i samopoštovanja koje je bitno u svakom segmentu rada.

U studenom je provedeno 7 od 8 radionica. Sukladno opisanom provedene su sljedeće radionice:

- Osnaživanje za tržište rada
- Vještine aktivnog traženja posla
- Razvoj vještina izrade životopisa i zamolbe
- Osnove komunikacijskih vještina
- Simulacija intervjua za posao
- Pisana poslovna komunikacija
- Prezentacijske vještine