Radionica Poduzetničke priče

pod priceEduciranje o poduzetništvu raste diljem svijeta, a sve kako bi se potakla mobilnost, povećala konkurentnost, produktivnost i zapošljavanje. Iz navedenog razloga organizira i provodi se radionica Poduzetničke priče prilagođena ciljnoj skupini projekta „Aktivni u zajednici“ – dugotrajno nezaposlenim osobama.

Poduzetničke priče je radionica koja će se realizirati tijekom jeseni u sklopu projekta „Aktivni u zajednici“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, a u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali. Uključuje 8 tema/programa kojima će se ostvariti uvjeti za afirmaciju polaznika u svijet poduzetništva. Interaktivno djelovanje između trenera i polaznika te uspješnih poduzetnika (4 gosta) u području poduzetništva kao što je razmjenjivanje poslovnih ideja, iskustava i pitanja, informiranja o koracima, uvjetima, postupcima, procesima pokretanja poslovanja, stvaranja poslovnih ideja, odnosno mogućnostima samozapošljavanja, otvaranja vlastitog poduzeća ili obrta, vođenja poslovanja i dr.

Na radionici će sudjelovati/predavati četiri trenera i četiri uspješna poduzetnika. Radionica je koncipirana na način kojim na početku uvodi polaznike u osnovne pojmove poduzetništva, definira pojam poduzetnika te čimbenike koji su potrebni za uspješan poslovni pothvat. Kroz program ih upoznaje s društveno odgovornim poduzetništvom, razvoju poslovnih ideja, procesu, postupcima pokretanja vlastitog posla/samozapošljavanju, administraciji, financijama, brendiranju i pozicioniranju proizvoda na tržište, te omogućuje interaktivno djelovanje, izmjenjivanje pitanja i odgovora/iskustava/prijedloga/ideja između 4 uspješna poduzetnika i polaznika.

TEORETSKI DIO: Uvod u poduzetništvo, Razmjena poslovnih ideja i iskustava, Istraživanje tržišta, Pokrenite svoj posao, Brendiranje i pozicioniranje proizvoda na tržištu, EU fondovi – mogućnosti za poduzetnike, Upravljanje troškovima i kadrovima.

PRAKTIČNI DIO: Mentoriranje – primjeri iz prakse s poduzetnicima.

Cilj radionice je približiti pojam poduzetnika i poduzetništva polaznicima/ciljnoj skupini, prenijeti iskustva uspješnih poduzetnika i prezentirati dobre ideje, unaprijedit poduzetničke kompetencije, znanja i vještina te pružiti uvid u poduzetničku praksu. Polaznici radionice Poduzetničke priče steći će znanje i vještine, te prikupiti informacije i iskustva za pokretanje vlastitoga posla te uvid u širu sliku poduzetničkoga života vođeni programom radionice Poduzetničke priče.