O projektu

AKTIVNI U ZAJEDNICI DUBRAVICA logo PNG

 

Cilj projekta „AKTIVNI U ZAJEDNICI“ je jačanje socijalne uključenosti i povećanje zapošljivosti djece i mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Ciljna skupina projekta su dugotrajno nezaposlene osobe: 15 djece i mladih od 15 do 29 godina (nezap. >6mj) i 15 osoba starijih od 54 godine (nezap. >12 mj); odabrana je temeljem provedene ankete od strane prijavitelja o socioekonomskom statusu stanovnika (radno iskustvo, nezaposlenost/razlozi nezaposlenosti, informacije vezane uz financiranje životnih potreba, buduće planove i interese).

U istraživanju je sudjelovalo 100 ispitanika, a rezultati su pokazali kako 31% živi bez stalnih prihoda za život, 38% je dugotrajno nezaposleno, od toga 16% mladi do 29 g te 22% starijih od 50 g. Kod 91% dugotrajno nezaposlenih ispitanika izolirani su problemi/potrebe nedostatka znanja i vještina za samozapošljavanje, nedovoljna informatička pismenost i znanje stranog jezika (75% poslodavaca kao uvjet zapošljavanja postavlja poznavanje stranog jezika i rada na računalu), neiskustvo/neznanje izrade životopisa i zamolbe, predstavljanja sebe poslodavcu, loša reputacija zbog dugotrajne nezaposlenosti (kod nekih poslodavaca), demotiviranost, nedostatak financijskih sredstava, inertnost nastala dugotrajnom nezaposlenošću i izoliranosti.

Analiza stanja područja iz navedene ankete ukazuje na problem visoke nezaposlenosti, nedovoljne brige društva, nizak životni standard, nedostatak životne perspektive, izoliranost, nedostatak javnog prijevoza, te nedostatak materijalnog kapaciteta prijavitelja za provedbom edukativnih programa prilagođenih ciljnoj skupini.

Korist koju će ciljna skupina ostvariti kroz projekt su vještine, znanja, sposobnosti, motiviranost za uspješnu integraciju na tržište rada, (samo)zapošljavanje, aktivno uključivanje i djelovanje u društvenoj zajednici s osjećajem osobnog dostojanstva.

Projekt je koncipiran u 3 elementa i provodi se 24 mj. U prvih 6 mj. provedbe oformit će se projekti tim, provesti nabava usluga i roba, te odabir pripadnika ciljnih skupina; 4 edukativne radionice realizirat će se tijekom 16 mj.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

vidljivost