O projektu

AKTIVNI U ZAJEDNICI DUBRAVICA logo PNG

 

Cilj projekta „AKTIVNI U ZAJEDNICI“ je jačanje socijalne uključenosti i povećanje zapošljivosti djece i mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Ciljna skupina projekta su dugotrajno nezaposlene osobe: 15 djece i mladih od 15 do 29 godina (nezap. >6mj) i 15 osoba starijih od 54 godine (nezap. >12 mj); odabrana je temeljem provedene ankete od strane prijavitelja o socioekonomskom statusu stanovnika (radno iskustvo, nezaposlenost/razlozi nezaposlenosti, informacije vezane uz financiranje životnih potreba, buduće planove i interese).

U istraživanju je sudjelovalo 100 ispitanika, a rezultati su pokazali kako 31% živi bez stalnih prihoda za život, 38% je dugotrajno nezaposleno, od toga 16% mladi do 29 g te 22% starijih od 50 g. Kod 91% dugotrajno nezaposlenih ispitanika izolirani su problemi/potrebe nedostatka znanja i vještina za samozapošljavanje, nedovoljna informatička pismenost i znanje stranog jezika (75% poslodavaca kao uvjet zapošljavanja postavlja poznavanje stranog jezika i rada na računalu), neiskustvo/neznanje izrade životopisa i zamolbe, predstavljanja sebe poslodavcu, loša reputacija zbog dugotrajne nezaposlenosti (kod nekih poslodavaca), demotiviranost, nedostatak financijskih sredstava, inertnost nastala dugotrajnom nezaposlenošću i izoliranosti.

Analiza stanja područja iz navedene ankete ukazuje na problem visoke nezaposlenosti, nedovoljne brige društva, nizak životni standard, nedostatak životne perspektive, izoliranost, nedostatak javnog prijevoza, te nedostatak materijalnog kapaciteta prijavitelja za provedbom edukativnih programa prilagođenih ciljnoj skupini.

Korist koju će ciljna skupina ostvariti kroz projekt su vještine, znanja, sposobnosti, motiviranost za uspješnu integraciju na tržište rada, (samo)zapošljavanje, aktivno uključivanje i djelovanje u društvenoj zajednici s osjećajem osobnog dostojanstva.

Projekt je koncipiran u 3 elementa i provodi se 24 mj. U prvih 6 mj. provedbe oformit će se projekti tim, provesti nabava usluga i roba, te odabir pripadnika ciljnih skupina; 4 edukativne radionice realizirat će se tijekom 16 mj.

 

Aktivnosti projekta „AKTIVNI U ZAJEDNICI“ su:

Radionica informatičke pismenosti (za starije od 54 g; od 9. do 15. mj. provedbe projekta) usmjerena usvajanju novih znanja; a rezultat iste usvojena znanja i vještine služenja računalom, internetom, e-poštom, MS Office, ključna za pronalaženje i dobivanje posla;

Radionica stranog jezika (za djecu i mlade: traje 10. - 16. mj provedbe projekta) u svrhu stjecanja 2 razine znanja engleskog jezika; rezultat iste je stečena napredna razina znanja engleskog jezika kao jednog od osnovnih uvjeta za integraciju na tržište rada;

Radionica – poduzetničke priče (jednodnevna, u organizaciji partnera; realizacija u 19. mj provedbe projekta) uključuje interaktivno razmjenjivanje poslovnih ideja, iskustava i pitanja između trenera, 4 uspješna poduzetnika i pripadnika ciljne skupine; rezultat – usvojeno iskustvo i dobre ideje poduzetnika.

Praktična radionica (20.-22. mj provedbe projekta); rezultati - primjene stečenog znanja i uspješnog traženja posla (istraživanje potreba tržišta rada, izrada životopisi i zamolbe, simuliranje intervjua za posao i sl.).

Projekt odgovara na problem dugotrajne nezaposlenosti djece i mladih u dobi od 15 do 29 godina te osoba starijih od 54 godine na području Općine Dubravica; Projekt osnažuje ranjivu skupinu i prenosi im kompetencije, znanja i vještine koje će povećati njihovu zapošljivost i socijalnu uključenost kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

 AKTIVNI U ZAJEDNICI DUBRAVICA logo PNG

 

Rezultati projekta »Aktivni u zajednici«

 • 30 dugotrajno nezaposlenih osoba uključiti u projekt »Aktivni u zajednici«

 • Provedene 4 edukativne radionice

 • Unaprijeđena znanja i vještine 30 sudionika projekta/ciljne skupine

 • Unaprijeđena integracija ciljne skupine na tržište rada

 • Ojačana konkurentnost ciljne skupine na tržištu rada

 • Dodijeljeno 15 potvrda o pohađanju radionice stranog jezika

 • Dodijeljeno 15 potvrda za pohađanje informatičke radionice

 • Dodijeljeno 30 potvrda za pohađanje radionice Poduzetničke priče

 • Dodijeljeno 30 potvrda za pohađanje Praktične radionice

 • Nabavljeno 10 laptopa u svrhu provedbe informatičke i praktične radionice

 • Nabavljen projektor i platno te printer sa skenerom u svrhu provedbe radionica

 • Nabavljeno kombi vozilo u svrhu prijevoza sudionika na projektu na radionice

 • Ojačano javno – civilno partnerstvo Korisnika i Partnera

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

vidljivost