Besplatne edukativne radionice engleskog jezika

r1Kroz besplatnu edukativnu radionicu engleskog jezika, koncipiranu u 140 sati tijekom 3 mjeseca, 15 dugotrajno nezaposlenih osoba steći će znanja engleskog jezika, razine A2. Radionica se održava na području općine Dubravica, a za istu su osigurani svi materijali i oprema potrebni polaznicima kao što su 10 prijenosnih računala s instaliranim operativnim sustavom, pristup internetu, te školski pribor.

Polaznici će završetkom radionica steći sljedeće kompetencije na razini A2 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike:

Slušanje - Polaznici mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne informacije o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.

Čitanje - Polaznici mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.

Govorna interakcija - Polaznici mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim i jednostavnim razgovorima.

Govorna produkcija - Polaznici mogu koristiti niz fraza i rečenice da bi jednostavnim jezikom opisali svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.

Pisanje - Polaznici mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo npr. pismo zahvale.

Za sudjelovanje na besplatnim radionicama prijaviti se na telefon Općine Dubravica 01 3399 360.

Radionice provodi Općina Dubravica u sklopu projekta „Aktivni u zajednici“ UP.02.1.1.12.0041